1. Køb hos Perfect Solution ApS

Perfect Solution ApS (Herefter kaldet Perfect Solution)
Ringstedgade 40, 2 TH
4700 Næstved
CVR-nr.: 36688173

2. Priser

Alle priser er angivet i danske kroner, inkl. moms og andre afgifter.

Der tages forbehold for:

  • Valutaændringer
  • Force majeure
  • Leveringssvigt
  • Afgiftsændringer
  • Trykfejl

3. Kundeservice & support

Aktive, betalte licenser er berettiget til support til det produkt, licensen er tilknyttet. Supporten foregår udelukkende via e-mail til info@perfect-solution.dk. Support dækker udelukkende over opsætning og hjælp til det købte produkt. Konsulenttimer eller funktionalitet der kræver programmering, og som ikke dækker over produktets oprindelige funktion, betragtes ikke som support.

4. Ordrebekræftelse

Efter dit køb vil du modtage en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen sendes til din e-mail. Du bedes kontrollere, at den er i overensstemmelse med din bestilling. Hvis du opdager fejl, bedes du kontakte Perfect Solution hurtigst muligt på info@perfect-solution.dk

5. Levering

Licens-nøgle og link til download af dit køb vil blive leveret til din e-mail straks efter din betaling er godkendt. Licens-nøgler og links til download vil også være at finde under “Min konto” på vores hjemmeside.

6. Licensering

Ved køb af et digital produkt på vores hjemmeside, udstedes det betalte antal licenser straks efter købet. Hver licens giver tilladelse til at installere produktet på én hjemmeside. Det er tilladt at benytte en benytte produktet på et lokalt udviklermiljø. Live-sider skal altid have en gyldig licens-nøgle for hver installation hvorpå produktet benyttes.

Licenser er, med mindre andet er aftalt, gyldige i 1 år fra købsdato. Ved udløb af licens fornyes denne automatisk. Ønskes en licens ikke fornyet, skal aftalen annulleres via “Min konto“.

7. Fortrydels- & returret

Alle produkter udbudt på vores hjemmeside anses som digitale. Der ydes ikke retur- eller fortrydelsesret i forbindelse med køb.

8. Klager

Hvis du vil klage over dit køb, bedes du rette henvendelse til info@perfect-solution.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan en klage indsendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Online Dispute Resolution
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Dine personlige oplysninger (Persondatapolitik)

For at du kunne oprette en aftale med Perfect Solution, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere det købte produkt til dig.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter sidste brug.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Oplysninger afgivet til Perfect Solution videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Perfect Solution har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Perfect Solution via e-mail info@perfect-solution.dk.

Læs mere om Perfect Solutions privatlivspolitik.

10. Cookies

På perfect-solution.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser. Læs mere om brugen af cookies.

11. Abonnementsvilkår

Aftalens indgåelse

Abonnementsbetingelserne gælder for alle typer af vores abonnementer. Ændringer i navn, adresse, e-mail eller betalingsoplysninger skal straks skriftligt meddeles til Perfect Solution på info@perfect-solution.dk, ændres via “Min konto” på vores hjemmeside eller via brev til adressen Perfect Solution ApS, Ringstedgade 40, 2 TH, 4700 Næstved. Du vil modtage en kvittering for din abonnementsaftale via e-mail.

Abonnementsaftale og opsigelse

Aftalen er gældende fra den dag, hvor du indgår abonnementsaftalen, og fortsætter til du opsiger abonnementet, eller ved manglende betaling. Med mindre andet er aftalt løber en abonnementsaftale altid over 12 måneder. Abonnementet kan opsiges når du ønsker det. Ved opsigelse vil abonnementet være aktivt indtil den betalte periode ophører. En forudbetalt periode refunderes ikke ved opsigelse. Opsigelse skal ske via “Min konto“-siden via vores hjemmeside, personlig skriftlig henvendelse til Perfect Solution på info@perfect-solution.dk eller via brev til adressen Perfect Solution ApS, Ringstedgade 40, 2 TH, 4700 Næstved.

Hvornår trækkes min abonnementsbetaling?

Betaling for dit abonnement vil blive trukket straks efter dit køb. Du vil i denne forbindelse modtage en mail med oplysninger om, hvilket beløb og hvad ordren indeholder. Beløbet, der bliver trukket, vil være det beløb, der matcher den abonnementsløsning du har bestilt. Fremtidige abonnementsfornyelser trækkes samme dag en allerede betalt abonnementsperiode udløber. Abonnementsfornyelsen dækker 12 måneders licens for det pågældende produkt.

Betaling

Betalinger trækkes på det betalingskort, der angives ved bestilling. Har du behov for at tilknytte et andet betalingskort til din aftale, kan det gøres via “Min konto” på vores hjemmeside. I forbindelse med betaling udsendes en kvittering herfor per mail. Det er ligeledes muligt at finde en oversigt over betalinger via din konto på hjemmesiden.

Ændringer af betingelser for abonnementet

Ændringer af denne aftale som vil være til kundens fordel, herunder pris- og gebyrnedsættelse, kan af www.perfect-solution.dk foretages uden forudgående varsel herom. Ændringer af denne aftale til ugunst for kunden, herunder pris- og gebyrstigninger, meddeles med et varsel på minimum 30 dage.

De skal være fyldt 18 år for at oprette et abonnement ved Perfect Solution. Er de under 18 skal Perfect Solution have samtykke fra Deres forældre.

Du anses for at have godkendt ændringerne, hvis du ikke har meddelt os andet inden den dato, hvor ændringerne træder i kraft. Gældende priser og abonnementsbetingelser er tilgængelig på www.perfect-solution.dk

Behandling af personlige oplysninger

For at administrere dit abonnement behandler Perfect Solution en række oplysninger om dig, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, og andre forhold af betydning for dit abonnement. Ved tegning af abonnement giver du samtykke til, at vi kan benytte oplysningerne til administration af dit abonnement samt til statistiske formål.

Misligholdelse

Hvis du misligholder din abonnementsaftale eller abonnementsbetingelserne, er Perfect Solution berettiget til at ophæve dit abonnement uden varsel.

Elektronisk og telefonisk henvendelse

Som betingelse af oprettelsen af et abonnement hos Perfect Solution, giver du samtidig samtykke til at Perfect Solution må kontakte dig med elektronisk post og kontakte dig via telefon. Du vil modtage elektroniske meddelelser i form af e-mails på din registrerede e-mailadresse og SMS-beskeder på det registrerede mobiltelefonnummer.

Perfect Solution vil via elektronisk post kontakte dig med informationer om opdateringer, ændringer mv. vedrørende dit medlemskab hos Perfect Solution. Du vil også kunne blive kontaktet via telefon på det registrerede mobiltelefonnummer med service/vejledning i hvordan du får mest ud af dit nuværende medlemskab. Du kan til enhver tid afmelde disse beskeder ved at besvare “AFMELD” i en af de mails, vi sender til dig.

Betingelser for handel ved Perfect Solution er sidst opdateret 17. juni 2019.

 

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Sidder du stadig i opstartsfasen? Har du en gennemarbejdet kravspecifikation? Eller er du måske et sted derimellem? Uanset hvad sidder vi klar til at guide jer gennem jeres næste digitale projekt. 

Perfect Solution ApS

Ringstedgade 40, 2 TH

4700 Næstved

info@perfect-solution.dk

61514751

CVR: 36688173